16 sierpnia 2023

Agent celny i agencja celna – co to jest i jakie są ich zadania?

Proces importu i eksportu to ciąg skomplikowanych formalności, do których należy między innymi przebieg odprawy celnej, w którym może wesprzeć nas agencja celna i zatrudniony w niej agent celny. Czym jest agencja celna i czym zajmuje się agent celny? Kto może nim zostać? Dlaczego warto korzystać z usług dostarczanych przez agencję celną? Dowiesz się tego czytając poniższy artykuł!

 

 

Agent celny współpracujący z celnikiem

 

 

Kim jest i czym zajmuje się agent celny?

 

Agent celny to osoba reprezentująca importerów i eksporterów przed organami urzędu celno-skarbowego w kwestiach związanych z obrotem towarów i wprowadzeniem ich na rynek. Do głównych zadań agenta celnego należy przede wszystkim:

 

 • kompletacja i weryfikacja niezbędnych dokumentów handlowych, dzięki którym możliwa będzie odprawa celna importowa lub eksportowa,
 • kwalifikacja towaru pod odpowiedni HS kod, który umożliwi ustalenie wysokości cła,
 • obliczenie wysokości należności celno-podatkowych,
 • obliczenie wysokości ewentualnych podatków akcyzowych,
 • przygotowywanie i dokonywanie zgłoszeń celnych, pism i wniosków. 

 

Magemar Logistics agent celny pełni również rolę doradczą w kwestiach związanych z wymogami dotyczącymi grup poszczególnych towarów, podlegających dodatkowym przepisom, takim jak:

 

 • kontrola weterynaryjna (Główny Inspektorat Weterynarii),
 • kontrola sanitarna (Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna),
 • kontrola WIORiN (Inspekcja Kontroli Roślin i Nasiennictwa),
 • kontrola WIHAJRS (Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych),
 • wymagania techniczne,
 • wymagania dotyczące ochrony rynku,
 • kontyngenty ilościowe. 

 

Jakie wymagania musi spełniać agent celny?

 

Do wykonywania zawodu agenta celnego niezbędne są odpowiednie zdolności i kwalifikacje, o których mowa w art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne, a do których można zaliczyć:

 

 • pełną zdolność do czynności prawnych,
 • brak prawomocnego wyroku za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie kwalifikacje lub doświadczenia w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych,
 • wystąpienie z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych.

 

Warto zauważyć również, że art. 80 Prawa Celnego przewiduje możliwość usunięcia agenta celnego z listy agentów celnych lub zawieszenia jego działalności w ściśle określonych przypadkach. Aktualną listę agentów celnych dostarcza Minister właściwy do spraw finansów publicznych w systemie informatycznym PUESC.

 

 

Agencja celna miejscem pracy agenta celnego

 

Agencja celna to prywatna firma zajmująca się reprezentowaniem klienta i pośrednictwem pomiędzy nim a urzędem celnym. Stosunkowo częstą pomyłką jest utożsamianie funkcji, którą pełni agent celny i celnik będący pracownikiem urzędu celnego. Warto również dodać, że wbrew przekonaniu niektórych, agent celny swoją funkcję może pełnić nie tylko na granicy, ale z dowolnego miejsca w kraju. 

 

 

Różnice między agencją celną (AC) a urzędem celnym (UC)

 

Pomimo tego, że agencja celna i urząd celny działają w tym samym sektorze, to nie należy mylić i utożsamiać ze sobą obu tych instytucji. Jak już wspomnieliśmy, zadaniem agencji celnej jest reprezentowanie importera lub eksportera przed urzędem celnym. Urząd celny to instytucja powołana przez państwo i każdy z urzędów jest jednostką Krajowej Administracji Skarbowej, a od 1 marca 2017 każdy urząd celny działa jako urząd celno-skarbowy. 

 

Do zadań urzędu celno-skarbowego należy:

 

 • zwalczanie przestępstw podatkowych,
 • zwalczanie przestępstw celnych,
 • międzynarodowa wymiana informacji,
 • egzekucja należności celnych,
 • kontrola podatkowa.

 

Czy warto korzystać z usług agencji celnej?

 

Niezależnie od tego czy planujesz import z Chin czy eksport do USA, współpraca z agencją celną Magemar Logistics może przynieść wiele korzyści począwszy od oszczędności czasu po pewność, że wszystkie formalności zostaną dopełnione w terminie. Z agencją celną Magemar Logistics możesz mieć pewność, że odprawa celna przebiegnie bez dodatkowych kosztów. Każdy agent celny pracujący w AC Magemar Logistics to wykwalifikowany specjalista z wieloletnim doświadczeniem oraz znajomością aktualnych przepisów. Należy mieć również na uwadze to, że koszty odprawy celnej są niewspółmiernie niskie do korzyści i komfortu, jaki niesie ze sobą współpraca z agencją celną. 

 

 

Podsumowanie:

 

Pomoc agencji celnej w znaczącym stopniu ułatwia i daje poczucie bezpieczeństwa w przejściu przez wszystkie formalności związane z odprawą w imporcie i eksporcie. Współpraca z agencją celną może okazać się niezwykle pomocna dla początkującego importera, który nie czuje się swobodnie w skomplikowanych, dynamicznie zmieniających się przepisach prawnych związanych z wprowadzeniem towarów na rynek UE.

 

 

Ciekawostka:

 

Kwestie celne były brane pod uwagę już w czasach starożytnych, zmieniając się i dostosowując na przestrzeni wieków do panujących warunków politycznych, prawnych i gospodarczych. I tak na przykład w starożytnym Rzymie istniał urząd nazywany portitor, którego zadaniem było egzekwowanie przepisów celnych i pobieranie cła na drogach i rzekach przy przekraczaniu granic miast lub prowincji. 

 

 

Mamy nadzieję, że powyższy artykuł zaprezentował, czym jest agencja celna i przekonał Was co do współpracy z profesjonalnym agentem celnym. A jeśli macie jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu drogą mailową, telefoniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na naszej stronie internetowej.

 

 

Więcej o naszych usługach: