Transport międzynarodowy

Transport międzynarodowy

MAGEMAR LOGISTICS specjalizuje się w transporcie i spedycji towarów na trasach międzynarodowych i krajowych drogą lądową, morską i lotniczą. Mamy rozwinięte zaplecze logistyczne i własną agencję celną. Jak wygląda nasza praca?

 

  • Organizujemy transport w relacji importowej oraz eksportowej.
  • Polecamy bezpłatną konsultację dotyczącą organizacji transportu, dokumentacji transportowej i handlowej, spraw celno-podatkowych i inne.
  • Wybieramy i doradzamy najbardziej optymalne sposoby transportu ładunków.

Bogate doświadczenie pozwoliło nam na zbudowanie mocnych relacji z partnerami logistycznymi w portach na całym świecie. Działamy szybko i terminowo wywiązujemy się z postawionych przed nami zadań.

Transport międzynarodowy
NIŻSZY KOSZT TRANSPORTU

Analizujemy proces dostaw naszych Klientów proponując rozwiązania, które realnie obniżają koszty. Rekomendujemy optymalny rozmiar kontenera, trasę i harmonogram dostawy.

Oszczędność
Transport międzynarodowy
TERMINOWA DOSTAWA DOOR TO DOOR

Planujemy różne środki transportu, realizując harmonogramy dostaw. Skutecznie zarządzamy szerokimi potokami dostaw gwarantując rozładunki we wskazanych oknach, zapewniając ciągłość dostaw.

Na czas
Transport międzynarodowy
BEZPIECZEŃSTWO ŁADUNKU

Przewozimy ładunki w zaplombowanych kontenerach, korzystamy ze strzeżonych i monitorowanych miejsc przeładunku, uniemożliwiając dostęp osób nieupoważnionych do zawartości.

Pod kontrolą
Transport międzynarodowy
TROSKA
O ŚRODOWISKO

Działamy ekologicznie promując transport multimodalny, który jest znacznie bardziej przyjazny środowisku naturalnemu i w znaczący sposób obniża emisję CO2 względem transportu drogowego.

Warto transportować odpowiedzialnie
Transport międzynarodowy
WIĘKSZA WAGA ŁADUNKU

Przewozimy wyższą wagę brutto towaru w kontenerach - nawet do 26 ton per transport, wyższe DMC. W razie konieczności składujemy towary w kontenerach bez dodatkowych kosztów w ramach dni wolnych w porcie.

Przewozimy więcej za mniej
Transport międzynarodowy
KONTROLA STANÓW MAGAZYNOWYCH

Monitorujemy procesy dostaw - szczególnie przy jednorodnym, szybko rotującym towarze, co pozwala na bieżące uzupełnianie stanów magazynowych i pomaga uniknąć braków oraz punktów krytycznych.

Regularnie
Oferujemy transport przesyłek i kontenerów w transporcie międzynarodowym, w relacji import i eksport w kierunkach: