Magazynowanie Towaru Gdynia

Współpracujemy z wieloma magazynami na terenie całej Polski. W każdej chwili możemy dobrać odpowiedni magazyn z określoną specyfikacją.

<p>Magazynowanie Towaru Gdynia</p>

MAGEMAR LOGISTICS oferuje klientom szereg usług w zakresie magazynowania towaru. Należą do nich m.in. magazyn czasowego składowania w Gdyni oraz skład celny. Jesteśmy w stanie zaproponować Ci rozwiązania dostosowane do różnych potrzeb na terenie całego kraju. Możesz także liczyć na nasze doradztwo.

Magazyn czasowego składowania Gdynia

Magazyn czasowego składowania służy do czasowego przechowywania towarów objętych cłem. Z rozwiązania tego korzysta się w sytuacjach, gdy importer nie może dokonać zgłoszenia celnego. Może się to zdarzyć np. w wyniku braku niezbędnej dokumentacji. Magazynowanie towaru w obiektach tego typu odbywa się na następujących zasadach:

 

  • magazyn celny jest objęty nadzorem celnym,
  • składowanie towaru w magazynie celnym nie wymaga ponoszenia opłat w formie ceł ani podatków,
  • towary mogą być przetrzymywane w magazynie czasowego składowania przez maksymalnie 90 dni od daty wystawienie deklaracji czasowego składowania,
  • towary składowane w magazynie celnym nie mogą być poddawane działaniom naprawczym ani innym czynnościom wpływającym na ich wygląd czy właściwości,
  • nie ma możliwości pobrania tylko części ładunku z magazynu.

Magazyny czasowego składowania są więc korzystnym rozwiązaniem w sytuacjach kryzysowych. Dają importerom czas na skompletowanie wymaganej do zgłoszenia celnego dokumentacji i dopełnienie wszelkich procedur bez konieczności natychmiastowego ponoszenia kosztów celno-podatkowych. Jeśli interesuje Cię magazyn czasowego składowania w Gdyni, nasza firma może w każdej chwili zaproponować Ci rozwiązanie w tym zakresie.

Kontakt
<p>Magazynowanie Towaru Gdynia</p>
<p>Magazynowanie Towaru Gdynia</p>
<p>Magazynowanie Towaru Gdynia</p>

Skład celny Gdynia

Skład celny i magazyn czasowego składowania pełnią podobne funkcje, jednak zasady magazynowania towarów są nieco inne. Przede wszystkim importerów nie obowiązują żadne ograniczenia czasowe – mogą korzystać ze składów bezterminowo. Towary przechowywane w obiektach tego typu mogą też być poddawane procedurom naprawczym, które mają na celu dopuszczenie ich do obrotu. Co istotne, w przypadku składów celnych istnieje możliwość pobierania ładunku w dowolnej ilości, a należne opłaty zostają naliczane zgodnie z wolumenem wyprowadzanego towaru.

Jaka jest największa zaleta tego rozwiązania? Wybierając skład celny w Gdyni, przedsiębiorstwa mają możliwość odroczenia terminu płatności należności celno-podatkowych – dokładnie tak jak w przypadku magazynów czasowego składowania.

 

Magazynowanie towaru, transport, obsługa celna –poznaj pełny zakres naszych usług

Magazynowanie towaru na terenie Gdyni i całej Polski z MAGEMAR LOGISTICS obejmuje usługi składowania różnego rodzaju ładunków, w tym towarów spożywczych i dodatków paszowych. Oferujemy klientom możliwość paletyzowania, foliowania oraz bandowania w obiektach zadaszonych o różnych powierzchniach, a także na otwartych przestrzeniach.

Oferta naszej firmy obejmuje nie tylko usługi magazynowe, ale taż usługi logistyczne, spedycyjne oraz:

 

Działamy także jako agencja celna w Gdyni –kompleksowe usługi w tym zakresie umożliwiają sprawny i bezproblemowy transport przesyłek.

Jeśli interesuje Cię bezpieczne magazynowanie na terenie Gdyni, Gdańska lub innego miasta albo chcesz poznać szczegółowe warunki spedycji i transportu międzynarodowego, skontaktuj się z nami. Nasza firma transportowa posiada własne zaplecze logistyczne i chętnie doradza w doborze najkorzystniejszych rozwiązań.

 

KARIERA
Dołącz do naszego zespołu