Transport Towarów Niebezpiecznych

Transport towarów niebezpiecznych jest to przewożenie substancji, materiałów lub przedmiotów, które ze względu na swoje właściwości mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia lub środowiska. Ładunki niebezpieczne w transporcie towarów zdefiniowane są w międzynarodowych przepisach i podzielone na różne klasy, w zależności od rodzaju zagrożenia, jakie mogą stworzyć (substancje wybuchowe, łatwopalne, toksyczne, radioaktywne, korodujące itp.). Nasza firma transportowa w Gdyni zajmuje się organizacją transportu ADR – krajowego i międzynarodowego. Zapewniamy dobór pojazdu odpowiedni do danego rodzaju ładunku. Sprawdź szczegóły oferty!

<p>Transport Towarów Niebezpiecznych</p>

Przepisy dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych

Ładunki niebezpieczne w transporcie wymagają szczególnej uwagi ze względu na stopień zagrożenia wywołany ich przewozem. Z tego względu transport towarów niebezpiecznych jest regulowany przez szereg przepisów krajowych i międzynarodowych, w tym przez:

 

 • konwencję o międzynarodowym transporcie drogowym towarów niebezpiecznych (ADR),
 • międzynarodową konwencję o bezpieczeństwie kontenerów (CSC),
 • międzynarodową konwencję SOLAS o bezpieczeństwie życia na morzu,
 • międzynarodową konwencję o zapobieganiu zanieczyszczeniom przez statki (MARPOL) i inne.

Zarówno transport drogowy, jak i transport morski towarów niebezpiecznych wymaga stosowania specjalnych procedur i zasad, które mają na celu zminimalizowanie ryzyka dla ludzi i środowiska. Wymagane są również specjalne szkolenia dla kierowców, operatorów statków lub pilotów, a także odpowiednie oznakowanie, opakowanie i etykietowanie towarów.

 

Transport towarów niebezpiecznych – oferta MAGEMAR LOGISTICS

 

W MAGEMAR LOGISTICS zajmujemy się przewozem towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym i morskim. Co nas wyróżnia?

 

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie w transporcie materiałów niebezpiecznych.
 • Weryfikujemy klasyfikację materiałów niebezpiecznych.
 • Wyznaczamy sposób przewozu ADR i określamy warunki transportu.
 • Nie ignorujemy żadnych zasad bezpieczeństwa.
 • Wybieramy odpowiedni pojazd do danego rodzaju ładunku.
 • Przygotowujemy wymaganą dokumentację.
 • Stosujemy profesjonalne oznakowanie. Dzięki temu wszyscy uczestnicy ruchu drogowego są poinformowani, jaki rodzaj materiału jest aktualnie przewożony.
<p>Transport Towarów Niebezpiecznych</p>
Natychmiastowa wycena
<p>Transport Towarów Niebezpiecznych</p>
<p>Transport Towarów Niebezpiecznych</p>
<p>Transport Towarów Niebezpiecznych</p>

Skorzystaj z naszych usług – zapewniamy pełne wsparcie w przeprowadzeniu i koordynacji procesów handlowych. W ciągu wielu lat doświadczeń wypracowaliśmy mechanizmy, które doskonale sprawdzają się w codziennej pracy. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić szybką i sprawną obsługę powierzonych nam ładunków. Oferujemy:

 

Nasza oferta obejmuje też magazynowanie towaru, w tym czasowe składowanie, skład celny w Gdyni oraz magazynowanie z paletyzowaniem. Bezpieczeństwo transportu, rzetelność i relacje z Klientem są dla nas najważniejsze. Zapraszamy!

KARIERA
Dołącz do naszego zespołu