Transport Towarów Niebezpiecznych

Zajmujemy się organizacją transportu ADR – krajowego i międzynarodowego. Zapewniamy dobór pojazdu odpowiedni do danego rodzaju ładunku.

<p>Transport Towarów Niebezpiecznych</p>
  • Posiadamy wieloletnie doświadczenie
    w transporcie materiałów niebezpiecznych.
  • Weryfikujemy klasyfikację materiałów niebezpiecznych.
  • Wyznaczamy sposób przewozu ADR i określamy warunki transportu.
  • Nie ignorujemy żadnych zasad bezpieczeństwa.
  • Wybieramy odpowiedni pojazd do danego rodzaju ładunku.
  • Przygotowujemy wymaganą dokumentację.
  • Stosujemy profesjonalne oznakowanie. Dzięki temu wszyscy uczestnicy ruchu drogowego są poinformowani, jaki rodzaj materiału jest aktualnie przewożony.
<p>Transport Towarów Niebezpiecznych</p>
Natychmiastowa wycena
<p>Transport Towarów Niebezpiecznych</p>
<p>Transport Towarów Niebezpiecznych</p>
KARIERA
Dołącz do naszego zespołu