5 marca 2024

Co oznacza ETA i ETD w transporcie?

Branża logistyczna charakteryzuje się wieloma specjalistycznymi pojęciami, które dla początkujących importerów i eksporterów mogą wydawać się skomplikowane. Dlatego tak ważne jest, aby poznać najważniejsze i najczęściej używane skróty i terminy logistyczne oraz ich rozwinięcia i tłumaczenia. Przykładami takich skrótów są ETD i ETA. 

 

 

Co oznacza ETD i ETA w transporcie?

 

 

Z tego artykułu dowiesz się:

 

Co oznacza ETD i ETA w transporcie? 

Jakie jest rozwinięcie skrótów ETA i ETD po angielsku?

Jak rozumieć ETA i ETD po polsku?

Dlaczego informacja o ETA jest ważna dla importera?

 

 

Rozwinięcie skrótów ETA i ETD

 

Bardzo często zdarza się, że w transporcie określenie dokładnego czasu przybycia ładunku jest niemożliwe, zwłaszcza w przypadku transportu morskiego. Ma to związek ze skomplikowaniem procesu transportowego i wieloma okolicznościami, w których statek może zostać opóźniony względem pierwotnego terminu wyjścia z portu załadunku lub przybycia do portu docelowego. Z tego powodu ukute zostały pojęcia ETD i ETA. 

 

Z pomocą w próbie wyjaśnienia tych terminów przychodzi Słownik Pojęć Logistycznych, w którym znajdziemy następujące informacje:

 

ETD / E.T.D. (ang. Estimated Time of Departure) to informacja mówiąca o przewidywanym czasie wyjścia przesyłki, towarów lub środka transportu z miejsca wyjścia, do którego się odnosi.

 

ETA / E.T.A. (ang. Estimated Time of Arrival) to informacja mówiąca o przewidywanym czasie przybycia przesyłki, towarów lub środka transportu do miejsca docelowego, do którego odnosi się odnosi.

 

Obok skrótu ETD lub ETA oraz daty warto umieszczać nazwę miejsca. Działanie to pozwoli na przekazanie precyzyjnych informacji, a co za tym idzie uniknięcie nieporozumień związanych z błędnym odczytem przekazywanych wiadomości. Dla przykładu, informacja zapisana jako ETA Gdynia (data) oznaczać będzie szacowany termin przybycia ładunku lub środka transportu do Gdyni, a nie dostawę do miejsca docelowego (np. magazynu finalnego odbiorcy). 

 

 

ETA, czyli szacowany czas przybycia – co oznacza?

 

ETA jest skrótem angielskiego terminu Estimated Time of Arrival i po polsku oznacza szacowany czas przybycia, czyli orientacyjny termin przybycia ładunku lub środka transportu do miejsca docelowego. Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że ETA to czas szacowany, więc ostateczny termin może różnić się od wcześniej podawanego. Zmiana terminu ETA jest zależna od wielu czynników i może ulegać zmianom. W przypadku transportu morskiego na czas transportu, a co za tym idzie zmiany ETA mogą mieć wpływ różnorodne czynniki, takie jak warunki atmosferyczne i sztormy na morzu czy kongestie w portach przeładunkowych. Do zobrazowania przyczyn zmiany szacowanego lub inaczej estymowanego czasu przybycia ładunku lub środka transportu może posłużyć transport lotniczy, który jest najszybszą metodą transportu na duże odległości, a którego ETA także może ulegać zmianom, np. przez nieprzewidziane wcześniej zmiany siły i/lub kierunku wiatru. Oczywiście w przypadku transportu na duże odległości, np. podczas transportu do i z Indii ETA może zmieniać się częściej niż w przypadku transportu na krótszych trasach, np. transportu do i z Portugalii.

Pomimo możliwych zmian, dla importera informacja o ETA jest wyjątkowo ważna, ponieważ pozwala na odpowiednie przygotowanie do obsługi ładunku w kraju przeznaczenia, tj. załatwienie na odpowiedni czas zwolnienia ładunku przez załadowcę, przygotowanie niezbędnych do odprawy celnej dokumentów oraz zaplanowanie i przygotowanie się do przyjęcia towaru w finalnej destynacji. 

 

Zbliżonym terminem do ETA jest ATA, którego rozwinięciem jest Actual Time of Arrival, co możemy przetłumaczyć jako faktyczny czas przybycia. Ważnym jest, aby podczas obsługi procesu spedycyjnego oraz w procesie planowania dostaw odróżniać oba pojęcia. 

 

 

ETA / E.T.A. (ang. Estimated Time of Arrival) to informacja mówiąca o przewidywanym czasie przybycia przesyłki, towarów lub środka transportu do miejsca docelowego, do którego odnosi się odnosi.

 

 

ETD, czyli szacowany czas wyjścia – co oznacza?

 

Drugim z ważnych pojęć używanych podczas planowania i obsługi procesu transportowego jest ETD (Estimated Time of Departure), czyli szacunkowy czas wyjścia ładunku lub środka transportu z miejsca wyjścia (np. portu morskiego lub terminala kolejowego). Data ETD umożliwia ustalenie terminu ETA oraz śledzenie ładunku. 

 

Obok terminu ETD można spotkać się też z terminem ATD (Actual Time of Departure), co oznacza rzeczywisty czas wyjścia ładunku z portu wyjścia. Analogicznie jak w przypadku ETA i ATA warto wiedzieć, co oznaczają skróty ETD i ATD i poprawnie się nimi posługiwać. 

 

ETD / E.T.D. (ang. Estimated Time of Departure) to Informacja mówiąca o przewidywanym czasie wyjścia przesyłki, towarów lub środka transportu z miejsca wyjścia, do którego się odnosi.

 

 

 

Podsumowanie

 

Aby zachować jak największą poprawność i bezbłędność w komunikacji warto posługiwać się specjalistycznymi i precyzyjnymi pojęciami. Do takich pojęć należą ETA (Estimated Time of Arrival) i ETD (Estimated Time of Departure). W przypadku obydwu ważne jest, by pamiętać, iż określają one szacunkowe lub inaczej – estymowane terminy, które pozwalają na przygotowanie się i zaplanowanie procesu logistycznego, ale nie są wiążące i mogą ulegać zmianom. Warto pamiętać, że dla lepszego zrozumienia i bezbłędnego procesu komunikacji obok terminu ETD lub ETA powinno umieszczać się nazwę miejsca, którego dotyczy podana informacja. 

 

 

 

Ciekawostka

 

Choć często nie zdajemy sobie sprawy i wielu ludzi nie wie, co znaczy ETA i ETD, to terminy te używane są nie tylko w branży transportu, spedycji i logistyki. Mamy z nimi do czynienia np. na stacji kolejowej, kiedy spoglądamy na tablice wjazdów i odjazdów pociągów. Terminy wjazdów to nic innego jak estymowany czas odjazdu (ETD), natomiast na tablicy przyjazdów widzimy estymowane czasy przyjazdów (ETA) pociągów. 

 

 

 

Więcej o naszych usługach: