16 września 2022

Transport kolejowy – problemy. Jaki wpływ na kolej ma priorytet dla transportu węgla i zbóż?

Priorytet dla transportu węgla i zbóż drogą kolejową zapowiadany jest przez rząd już od kilku miesięcy. Jednocześnie, od jakiegoś czasu w mediach słyszymy o kłopotach z dostępnością węgla. To w ramach walki z tym problemem politycy mówią o pierwszeństwie dla transportu węgla, aby podaż w możliwie wysokim stopniu odpowiadała popytowi. Szczyt utrudnień ma przypadać na październik. Jaki wpływ może mieć postanowienie rządowe na transport kolejowy i przewóz innych niż węgiel i zboże towarów?

 

 

Transport kolejowy - załadunek węgla

 

 

Już od kilku tygodni terminale kontenerowe odnotowują spadki w realizacji transportów kontenerów drogą kolejową. Jedną z przyczyn tego stanu może być przygotowywanie się przewoźników do transportu węgla. PKP Cargo, jako spółka Skarbu Państwa, zostało zobowiązane do przewiezienia węgla w ilości o 4,5 mln tony większej niż wynikałoby ze zobowiązań poczynionych w ramach zwyczajnej działalności przedsiębiorstwa. Już teraz zostały wprowadzone ograniczenia przewozowe dla stacji Gdynia Port oraz Gdańsk Port Północny, które będą obowiązywały do czasu ustabilizowania sytuacji. Ma to wpływ także na pracę przewoźników komercyjnych, którzy korzystają z infrastruktury i taboru należących do PKP S.A.

 

Dodatkowe problemy w transporcie kolejowym

 

Aktualnie, udział kolei w transporcie kontenerowym z DCT Gdańsk nie przekracza 40%, a eksperci nie przewidują szybkiego wzrostu tego wskaźnika. Z jednej strony, kolej zostaje nastawiona głównie na transport węgla, a z drugiej przewoźnicy intermodalni borykają się z
dużymi kłopotami w dostępności maszynistów oraz taboru. Już w tej chwili, pomijając nawet występujące utrudnienia związane ze stale występującymi remontami torów na terminalach kontenerowych, odczuwalny jest spadek możliwości realizacji transportów drogą intermodalną z portów w głąb kraju.

 

Cały czas problemem pozostaje zamknięcie portów ukraińskich. Co za tym idzie ładunki, które kierowane byłyby do tych portów, kierowane są do portów sąsiadujących z Ukrainą, w tym również portów polskich. Skutkiem większej ilości ładunków w polskich portach, jest jeszcze większe zapotrzebowanie na transport, również kolejowy.

 

Wspomnieć należy także o piętrzeniu się ładunków i kongestiach w portach. Ich przyczyną jest nadal odczuwalna sytuacja covidowa – zdarza się, że porty pracują wolniej w wyniku zachowania reżimu sanitarnego oraz sytuacje, w których zespoły pracują w okrojonym składzie z powodu zachorowań. W rozwiązaniu problemów kongestii na terminalach kontenerowych nie pomagają również narastające ilości towarów pierwotnie zmierzających do Rosji, a które finalnie nie trafiły do tego kraju z powodu blokad armatorów, co niesie za sobą przetrzymywanie kontenerów w portach przeładunkowych.

 

Jesteśmy przekonani, że jako zespół Magemar Logistics, pomimo występujących trudności zrealizujemy zlecenia naszych Klientów bez zbędnych opóźnień planując realizację dostaw z odpowiednim wyprzedzeniem. Wykorzystujemy przy tym wszystkie możliwości i alternatywne rozwiązania, którymi dysponujemy jako specjaliści w dziedzinie transportu z wieloletnim doświadczeniem i szeroko rozbudowaną siecią partnerów biznesowych działających w strefie przewozów kolejowych i drogowych oraz przeładunków i magazynowania.

 

Jeśli macie jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu drogą mailową, telefoniczną lub za
pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na naszej stronie internetowej.

 

Więcej o usłudze Transport Kolejowy