18 maja 2022

Transporty z pomocą humanitarną na Ukrainę

W obliczu wojny toczonej na terenach naszych wschodnich sąsiadów, niezwykle ważną rolę, z której nie wszyscy zdają sobie sprawę, odgrywają firmy działające w zakresie logistyki. W ogólnopolskim zrywie pomocy, jako Magemar Logistics zajęliśmy się tym, co wychodzi nam najlepiej – organizacją i koordynacją transportów, w ramach których organizowana jest również pomoc humanitarna oraz działaniami w zakresie odpraw celnych tychże transportów.

 

 

Pole pełne zboża z rozciągającym się horyzontem

 

 

Sprawna realizacja transportów z pomocą humanitarną możliwa jest między innymi dzięki zmianom, jakie administracja publiczna wprowadziła w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie, a które mają na celu usprawnić proces wywozu towarów kwalifikujących się jako pomoc humanitarna pochodząca z terenów Unii Europejskiej poza jej granice. Najważniejszą zmianą jest wyznaczenie koordynatorów do spraw pomocy humanitarnej w każdej izbie celno skarbowej. Ich zadaniem jest zarządzanie działaniami celnymi w zakresie objęcia towarów procedurą wywozu we właściwym oddziale celnym oraz awizacja konwojów w oddziale celnym na przejściu granicznym, przez które zaplanowane jest wyjście konwoju.

 

W przypadku chęci organizacji pomocy Ukrainie w ramach pomocy humanitarnej, ważne jest, aby skontaktować się z odpowiednim oddziałem celnym i przekazać wykaz towarów, które mają zostać wyprowadzone w ramach konwoju humanitarnego. Pozwala to Krajowej
Administracji Skarbowej na przekazanie odpowiedzi zawierającej informację, czy zgłoszone dobra mogą zostać potraktowane jako przedmiot pomocy humanitarnej. Należy pamiętać, że wywożone towary muszą zostać poddane procedurze celnej wywozu oraz o tym, że towary
eksportowe nie podlegają opłatom należności celno-podatkowych. Procedura wywozu towarów kwalifikujących się jako pomoc humanitarna, trafiających przez polskie przejście graniczne na tereny Ukrainy została uproszczona w następujący sposób:
– towary unijne, których wartość nie przekracza 1 000 EUR mogą zostać zgłoszone do procedury wywozu ustnie w urzędzie celnym granicznym,
– towary unijne, których wartość przekracza 1 000 EUR muszą zostać zgłoszone za pomocą formularza znajdującego się na rządowej witrynie internetowej pomagamukrainie.gov.pl lub za pośrednictwem zgłoszenia elektronicznego do procedury wywozu składanego do systemu AES/ECS2. Istotny jest także fakt, iż obejmowanie procedurą celną odbywa się w placówkach
wewnętrznych, a nie w urzędach celnych granicznych.

 

Jako Magemar Logistics chętnie zajmiemy się także Państwa transportem z pomocą humanitarną. W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu drogą mailową, telefoniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej.