21 lipca 2022

Transport drogowy – problemy związane z wakacjami

Wakacje i sezon urlopowy w pełni. Jednak nie każda branża cieszy się w tym czasie przerwą od pracy. Jedną z nich jest chociażby transport. Zastanawialiście się kiedyś czy czas wakacji ma jakiś wpływ na przebieg transportu? Postaramy się trochę rozjaśnić ten temat i odpowiedzieć na pytanie z nagłówka – czy lato i sezon urlopowy wpływają na procesy spedycyjne, a w rezultacie na wszystkie dziedziny naszego życia? A jako że każdy rodzaj transportu połączony jest z transportem drogowym, dzisiaj skupimy się właśnie na nim.

 

 

 

 

Transport drogowy – ograniczenia związane z latem

 

Okres letni w transporcie drogowym to przede wszystkim regulacje płynące z Rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach. Dotyczą one samochodów ciężarowych, których masa całkowita przekracza 12 ton. Kierowcy zestawów ciężarowych, które przekraczają wskazaną masę, muszą liczyć się z ograniczeniami w poruszaniu się. Mowa tu przede wszystkim o ograniczonej możliwości poruszania się w weekendy. Ograniczenia obowiązują w piątki (w godzinach 18-22), soboty (w godzinach 8-14) oraz niedziele. I to właśnie w niedziele zakaz jest najdłuższy, ponieważ obowiązuje przez cały dzień (od 8 do 22).

 

 

Wyjątki od zakazu ruchu w okresie wakacyjnym

 

Biorąc pod uwagę różnorodność i wieloraką specyfikę transportu, ustawodawca przewiduje wyjątki od zakazu. Samochody ciężarowe i zespoły pojazdów przekraczające łączną wagę całkowitą 12 ton, mogą poruszać się w czasie objętym zakazem, pod warunkiem, że spełniają choćby jeden z warunków (rozporządzenie przewiduje więcej odstępstw, ale nie czas i miejsce wymieniać je wszystkie):

 

  • jest to transport, w ramach którego przewożone są m.in. żywy inwentarz, środki medyczne oraz lekarstwa i towary łatwo psujące się,
  • są to transporty realizowane w oparciu o konieczność zapewnienia ciągłości cyklu produkcyjnego i/lub zapewnienia ciągłości działalności przedsiębiorstw działających w ciągłym ruchu,
  • są to przewozy realizowane w ramach transportu kombinowanego,
  • jest to transport towarów wyładowanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji,
  • są to pojazdy powracające z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • są to pojazdy wykorzystywane do przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.

 

 

Co grozi łamiącym przepisy i kto czuwa nad ich egzekwowaniem?

 

Kara, jaką może ponieść kierowca za nieprzestrzeganie zakazu ruchu, zostaje nałożona w postaci grzywny. Według taryfikatora mandatów z 2022 roku jej wysokość wynosi od 200 do 500 PLN. Na tym jednak nie koniec. Poza kierowcą, do odpowiedzialności mogą zostać pociągnięci przewoźnik oraz zarządca transportu, którzy kolejno mogą liczyć na karę w wysokości 2000 PLN i 1000 PLN. Nad przestrzeganiem zakazów czuwa Inspekcja Transportu Drogowego, która prowadzi wzmożone kontrole w okresie letnim, sprawdzając równocześnie m.in. trzeźwość i czas pracy kierowców czy stan techniczny pojazdów. W przypadku wykrycia innych nieprawidłowości podczas kontroli, wysokość kar może znacznie odbiegać od tych wspomnianych powyżej, sięgając nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych i odebraniu prawa jazdy, co w przypadku zawodowego kierowcy, równa się z niemożliwością wykonywania pracy.

 

 

Co jest powodem wprowadzenia ograniczeń w wakacje i dni ustawowo wolne?

 

Gdyby ograniczenia obowiązywały jedynie w lipcu i sierpniu, można by pomyśleć, że zakazy podyktowane są warunkami pogodowymi, np. wysokimi temperaturami i ich oddziaływaniem na drogi. Jednak powód jest inny, chodzi przede wszystkim o zmniejszenie obłożenia dróg w
dni, w których ruch na nich jest wzmożony. Nie bez znaczenia pozostają również kwestie bezpieczeństwa kierowców i ich towarzyszy udających się i powracających z wypoczynku.

 

Ciekawostka

 

Wspomniane wyżej ograniczenia obowiązują przez pełny okres letniej przerwy od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ale nie tylko. Obowiązują one również w dni ustawowo wolne od pracy, w zakresie od godziny 8:00 do 22:00. Spośród dni wolnych od pracy wyliczyć
można choćby Boże Narodzenie, Wielkanoc czy Nowy Rok, nawet, gdy wypadają w środku tygodnia.

 

 

Jeśli macie jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu drogą mailową, telefoniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na naszej stronie internetowej.

 

Więcej o na temat usługi znajdziesz tutaj: Transport Drogowy