7 grudnia 2023

Import na warunkach CIF. Chiński CIF – dlaczego NIE warto?

Sprowadzanie ładunków z Chin wiąże się z koniecznością ustalenia między sprzedającym i kupującym odpowiednich reguł handlowych Incorterms®. To w oparciu o te reguły zostanie przeprowadzony transport. Obok warunków FOB, jedną z najpopularniejszych formuł, na których przeprowadza się import z Chin jest CIF, który może wydawać się atrakcyjny dla importera, ale czy naprawdę taki jest?

 

 

Mężczyzna wyrywający sobie włosy z głowy. Powodem frustracji jest skorzystanie z Incoterms CIF zaproponowanego przez chińskiego sprzedawcę.

 

 

Reguły Incoterms® 2020 to zbiór międzynarodowych warunków sprzedaży, które określają podział ryzyka, kosztów i odpowiedzialności ubezpieczeniowej między stronami transakcji. Jednym z najpopularniejszych warunków, do którego namawiają chińscy sprzedawcy, a na który decydują się importerzy jest CIF. Czy jest to dobry wybór? Czy niesie ze sobą jakieś ryzyko? Dlaczego wybór odpowiednich warunków Incoterms® jest tak istotny, zarówno w przypadku transportów pełnokontenerowych (FCL) jak i transportów ładunków drobnicowych (LCL)? Mamy nadzieję, że poniższy artykuł dostarczy odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania. 

 

 

Na czym polega Incoterms CIF (Cost, Insuracne and Freight)

 

Reguła CIF na pierwszy rzut oka wydaje się atrakcyjna, ponieważ kupujący przejmuje organizację transportu i koszty z nią związane dopiero w momencie dostarczenia ładunku do portu wyładunku. Zgadza się – słusznie zauważyliście, że nie wspomnieliśmy w tym miejscu o przeniesieniu ryzyka. Jest to pierwszy moment, w którym powinniśmy zastanowić się nad zasadnością wyboru reguły handlowej, bo choć koszty transportu do portu docelowego i koszt ubezpieczenia pokrywa sprzedający, to momentem przejścia ryzyka i odpowiedzialności jest moment dostarczenia ładunku na pokład statku w porcie załadunku. Nie jest to jedyna kwestia związana z Incoterms CIF, którą warto omówić.

Załadowca ma obowiązek opłacenia i dopięcia formalności związanych z ubezpieczeniem cargo na rzecz kupującego. W przypadku, gdy odprawa celna jest konieczna, po stronie kupującego leży również kwestia dopięcia formalności związanych z odprawą celną eksportową. 

Incoterms® CIF i CIP jako jedyne regulują kwestie związane ze sprawą ubezpieczenia cargo ładunku. Jak już wspominaliśmy, obowiązek ten leży po stronie załadowcy. Należy mieć na uwadze, że warunki te nie regulują zakresu ubezpieczenia i często zdarza się, że z powodu konieczności pokrycia kosztów, załadowcy decydują się na wykup polisy o minimalnym zakresie, które przewidują między innymi klauzula “C” Instytutowych Klauzul Ładunkowych. W przypadku, gdy odbiorca ładunku chce być pewny, że zakres ubezpieczenia pokrywa się z jego wymaganiami, konieczne jest uwzględnienie tego zakresu w umowie z dostawcą towaru lub wykupienie dodatkowej polisy ubezpieczeniowej na własny koszt i we własnym zakresie. Realizując transport z nami, możesz być pewny, że jako Magemar Logistics zawsze korzystamy z ubezpieczenia cargo bazującego na klauzuli “A” Instytutowych Klauzul Ładunkowych, czyli ubezpieczenia cargo o najszerszym działaniu.

 

 

Grafika przedstawiająca podział kosztów, obowiązków i ryzyka między kupującym i sprzedającym w warunku Incoterms CIF

 

 

Import na warunkach CIF – pułapki czyhające na importera

 

W przypadku wystąpienia opóźnień w dostawie lub wszelkich działań prowadzących do utraty, uszkodzenia lub ubytków w towarze importowanym np. z Chin do Polski, nawet, gdy są one niezamierzone, koszta ponosi kupujący, czyli odbiorca ładunku. Wynika to z kwestii przeniesienia ryzyka na warunkach CIF, które ma miejsce w momencie dostarczenia ładunku na pokład statku. Jedynym odstępstwem od tej zasady są sytuacje, które wynikają z ewidentnych zaniechań lub złej woli załadowcy/sprzedającego. 

 

Proces transportowy, również taki, który realizowany jest na warunkach CIF składa się z wielu elementów, a złożonośc procesu uzależniona jest m.in od rodzaju transportowanego ładunku. Udział w kosztach regulują warunki Incoterms, a poniższy schemat procesu transportowego pozwoli Wam zrozumieć skąd biorą się koszty, które w teorii powinien pokrywać sprzedający, a w rzeczywistości często zostają przerzucone w porcie wyładunku na kupującego, w wyniku czego finalny koszt transportu wzrasta kilkukrotnie i bywa dużo wyższy niż koszt transportu realizowanego na warunkach FOB. 

 

Elementy i przebieg procesu transportowego:

 

 • 1. Pakowanie towarów przez załadowcę.
 • 2. Wykupienie polisy ubezpieczeniowej. 
 • 3. Załadunek towarów przy użyciu odpowiedniego sprzętu na podstawiony środek transportu.
 • 4. Dostawa towaru do portu lub innego umówionego miejsca. 
 • 5. Odprawa celna eksportowa i wszelkie formalności z nią związane (opłata za licencję eksportową, podatki, opłaty celne).
 • 6. W przypadku ładunku drobnicowego (LCL), obsługa ładunku w magazynie konsolidacyjnym.
 • 7. Załadunek na główny środek transportu. 
 • 8. Transport na głównym odcinku trasy przewozu.
 • 9. Wyładunek z głównego środka transportu. 
 • 10. W przypadku ładunku drobnicowego (LCL), obsługa ładunku w magazynie dekonsolidacyjnym.
 • 11. Odprawa celna importowa (podatki, opłaty celne).
 • 12. Podjęcie ładunku i dostawa do miejsca przeznaczenia. 
 • 13. Wyładunek towaru w miejscu przeznaczenia.

 

Grafika przedstawiająca elementy procesu transportowego

 

 

 • Ukryte koszty transportu na warunkach CIF

 

Często zdarza się, że reguła CIF zostaje przedstawiona importerowi jako ta, w której część kosztów zostanie pokryta przez sprzedawcę towaru. I powinno to tak wyglądać, jednak rzeczywistość bardzo często odbiega od ustaleń. Zdarza się, że odbiorca ładunku dowiaduje się o kosztach, których się nie spodziewał dopiero w momencie wpłynięcia statku do portu docelowego. Możliwe jest nawet, że załadowca również nie zdaje sobie sprawy z istnienia tych kosztów, a ich pojawienie się wynika z praktyk stosowanych przez zagranicznych agentów, którzy oferują swoje usługi załadowcom w bardzo niskich cenach, a realna wartość usług (w tym frachtu) zostaje osiągnięta na koszt odbiorcy ładunku. Tego typu działanie jest dość często stosowaną praktyką zagranicznych agentów, o której nie mówi się wprost podczas ustalania warunków umowy, ale należy mieć ją na uwadze. 

 

 • Wysokie koszty składowania ładunku na warunkach CIF

 

Kolejnym aspektem, o którym warto wspomnieć są niekorzystne warunki składowania, zwłaszcza w przypadku ładunków drobnicowych (LCL). W ich przypadku reguła CIF jest również popularna i kusi swoimi na pozór korzystnymi warunkami. Jednak może się okazać, że w przypadku ładunku LCL jedynym wolnym dniem od kosztów składowania jest dzień złożenia ładunku w magazynie, a koszt składowania przeliczany w oparciu o wagę lub kubaturę ładunku jest niezwykle niekorzystny. W takim wypadku nie jest możliwym odprawa i pobranie ładunku bez dodatkowych kosztów z tytułu storage. Należy pamiętać, że po złożeniu ładunku w magazynie dekonsolidacyjnym konieczne jest oczekiwanie na wystawienie DSK, odprawę celną oraz awizację kierowcy i podjęcie ładunku. Nawet, jeśli jesteśmy przygotowani na przybycie naszej przesyłki, minimalny czas na dokonanie wszelkich formalności to 2-3 dni robocze, w zależności od mocy przerobowych urzędu celnego i magazynu.

 

Organizując transport z Magemar Logisitcs na warunkach EXW lub FOB importer ma pewność, że otrzyma rzetelne informacje dotyczące wszystkich kosztów, które musi pokryć. Ponadto, okres wolny od kosztów składowania (storage) jest znacznie dłuższy od tego, który jest oferowany w oparciu o regułę CIF. 

 

 • Wystawienie konosamentu

 

W przypadku transportu na CIF, wybór przewoźnika leży po stronie sprzedawcy ładunku. To właśnie przewoźnik wystawia konosament, czyli morski list przewozowy, na którym nie mogą pojawić się żadne błędy. Informacje widniejące na liście przewozowym muszą odpowiadać tym, które są zawarte na dokumentach handlowych niezbędnych do odprawy celnej. Każda zmiana na konosamencie po upływie tzw. dokumentacyjnego cut off’u to koszt wielkości kilkudziesięciu dolarów. W przypadku transportu na warunkach CIF, kupujący ma szansę zweryfikować morski list przewozowy dopiero po wypłynięciu statku, czyli po upływie wspomnianego terminu na dokonanie bezpłatnych zmian. Łatwo się domyślić, że taki koszt leży po stronie odbiorcy ładunku, a ewentualne próby porozumienia się z dostawcą w tej sprawie mogą wiązać się z kolejnymi kosztami za przestój ładunku w porcie lub magazynie. 

 

 • Zwolnienie ładunku na Incoterms CIF

 

Zwolnienie ładunku transportowanego na warunkach CIF często odbywa się na podstawie przedstawienia oryginałów BL. Ten sposób zwolnienia może się wiązać z opóźnieniami wydania ładunku z powodu konieczności dostarczenia oryginałów konosamentu w konkretne miejsce. Dodatkowym zagrożeniem może się okazać chęć zatrzymania lub wstrzymania niezbędnych do zwolnienia dokumentów. Istnieje też ryzyko zagubienia oryginałów BL podczas ich przesyłania. 

 

 • Niezgodność towaru z zamówieniem

 

Historia zna przypadki, w których odbiorcy ładunków zostali oszukani, ponieważ proces  odbioru i załadunku towaru odbywa się poza ich kontrolą. Towar może odbiegać od zamówionego w kontekście jakości oraz ilości. W takim przypadku zamówienie ewentualnego nadzoru firmy kontrolującej może okazać się nierealne, ponieważ termin przekazania towaru do transportu nie jest znany. 

 

 • Incoterms CIF, a wszystkie gałęzie transportu

 

Warunek CIF przeznaczony jest wyłącznie dla transportu wodnego. W przypadku korzystania z innych gałęzi transportu konieczne jest zastosowanie innej reguły Incoterms (np. CIP – Carriage and Insurance paid to). W przypadku umieszczenia na dokumentach informacji o warunkach CIF np. w transporcie kolejowym, może zaistnieć konieczność poprawy dokumentów handlowych. 

 

 • Ubezpieczenie cargo na warunkach Incoterms CIF

 

Pomimo tego, że formuła CIF do wykupu polisy ubezpieczeniowej obliguje sprzedającego, to nie reguluje ona zakresu tego ubezpieczenia. Sprzedawca chcąc zminimalizować przypadający na niego koszt, może wykupić ubezpieczenie o najniższym możliwym zakresie, przewidzianym np. w klauzuli “C” Instytutowych Klauzul Ładunkowych. Dodatkowo, takie ubezpieczenie może zabezpieczać jedynie odcinek morski transportu. Kolejnym zagrożeniem w temacie ubezpieczenia ładunku na warunkach CIF jest zadeklarowana wartość towaru oraz beneficjent ubezpieczenia – może okazać się, że w przypadku szkody, ubezpieczenie zostanie wypłacone nadawcy ładunku, a ewentualne przekazanie wypłaconego odszkodowania może zależeć jedynie od dobrej woli załadowcy.

 

 

Podział obowiązków i ryzyka dla wszystkich warunków Incoterms 2020 znajdziesz na poniższej grafice:

 

 

 

Jak nie wpaść w pułapki Incoterms CIF?

 

Podczas ustalania szczegółów umowy zawieranej na zakup i przewóz towarów zawsze weryfikuj wszystkie koszty i ich wielkość. Jeśli sprzedawca nie jest w stanie dostarczyć wszystkich informacji, które Cię interesują, zastanówcie się nad wszystkim, o czym wspominaliśmy w tym artykule. Jeśli masz wpływ na wybór warunków Incoterms® warto rozważyć realizację transportu na warunkach EXW lub FOB, która pozwala na pełną kontrolę nad przebiegiem transportu i dostarczenie informacji o wszystkich kosztach i warunkach związanych z realizacją procesu transportowego. 

 

Należy pamiętać o tym, że pomimo “niskich” stawek za fracht, które proponuje sprzedawca w przypadku reguły CIF, import towarów z Chin na warunkach FOB może okazać się tańszy. Zlecając realizację transportu doświadczonej firmie spedycyjnej możesz być pewny, że o wszystkim zostaniesz poinformowany w odpowiednim czasie, a aktualizacje dotyczące przebiegu procesu transportowego będą spływać do Ciebie regularnie. 

 

 

Podsumowując: 

 

 • zachowaj czujność przy wyborze oferty,
 • w przypadku niejasności lub wątpliwości, dopytaj o wszystko swojego agenta,
 • zleć transport polskiemu agentowi, z którym kontakt nie będzie stanowił problemu,
 • pozwól abyśmy zadbali o ubezpieczenie cargo ładunku w Twoim imieniu,
 • pamiętaj, że opcja, która wydaje się najtańsza, nie zawsze jest tą, która będzie dla Ciebie najlepsza,
 • transport na warunkach FOB lub EXW jest lepszym wyborem, ponieważ masz możliwość kontrolowania swojego importu w każdym aspekcie. 

 

 

Mamy nadzieję, że powyższy artykuł zobrazował Wam zagrożenia i pułapki, które niesie ze sobą transport na warunkach CIF. Jeśli masz pytania lub szukasz najkorzystniejszego rozwiązania transportowego dla swoich przedsięwzięć, zapraszamy do kontaktu drogą mailową, telefoniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na naszej stronie internetowej.

 

 

Więcej o naszych usługach: